MEP Paříž & Štrasburk 2019

Uplynulý týden jsme strávili na Modelu Evropského parlamentu (MEP) ve Francii. Akce byla speciální už tím, že šlo o padesáté zasedání MEPu, takže celá akce probíhala v duchu Jubilee Session. V sobotu jsme byli ihned po příletu přivítáni francouzskými organizátory a ubytováni v rodinách v Paříži či v jejím blízkém okolí. Až do úterý jsme pak pracovali v místní škole ve svých komisích, kde jsme řešili celoevropská témata jako využití přilehlých moří nebo zapojení občanů do politiky (seznam všech témat zde) a psali jsme odpovídající rezoluce. Konkrétně se naše česká delegace skládala z pěti delegátů, kteří každý pracovali v jedné z komisí, jednoho prezidenta, který jinou z komisí vedl, a paní profesorky, která na nás dávala pozor. Během první části týdne jsme stihli vidět něco z Paříže a navštívit tamější české velvyslanectví, kde jsme si měli čas promluvit s velvyslancem Petrem Drulákem a být u předání ceny Václava Černého.

Středou naše působení v Paříži skončilo, protože jsme nastoupili do vlaku TGV a odjeli do Štrasburku. V hostelu, v němž jsme se následně ubytovali, probíhal lobbying. To znamenalo, že jsme k rezolucím ostatních komisí měli napsaná vlastní vylepšení a snažili jsme se ostatní delegáty přesvědčit, aby nám je podepsali. Ve čtvrtek a v pátek nastalo to, k čemu celá příprava směřovala. Měli jsme úžasnou příležitost vést plenární zasedání v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na plenárním zasedání každá z komisí hájila svou rezoluci a snažila se co nejvíce delegátů přesvědčit, aby hlasovali pro její přijetí. Celkem bylo přijato pět z deseti rezolucí a na třech z nich jsme se i my podíleli. Francouzský Štrasburk leží u hraniční řeky Rýn a volně přechází v německé město Kehl. Odnedávna spojuje systémy veřejné dopravy obou měst tramvajový most přes Rýn, což je jeden z hmatatelných příkladů evropské integrace. Přítomnost unijního naladění podtvrdil i závěrečný slavnostní večer, který se konal v Kehlu na druhé straně hranice.

Pozdvihující konfrontaci s evropskou politikou i vám přejí

Anička, Jáchym, Kačka, Vítek, Martin a Viktor