Model Europa Parlament Berlín 2019

Na přelomu ledna a února se čtyřčlenná delegace studentů z druhých ročníků – Aneta Větrovská a Ema Záleská z 2.B, Kryštof Miksa z 2.A a Filip Novák z 2.C – zúčastnila německého Modelu evropského parlamentu v Berlíně.

Každý z nás byl členem jednoho předem vybraného výboru, který první dva dny intenzivně pracoval na své rezoluci, následující dva dny se ji snažil na plenárním jednání v německém Bundesratu před všemi ostatními výbory obhájit. Pro žáky německých gymnázií to bylo celostátní kolo MEPu, ze kterého jsou vybíráni ti nejlepší, aby zastupovali Německo v mezinárodním kole MEPu. My, společně s dalšími delegacemi ze čtyř evropských zemí (Rakouska, Lucemburska, Nizozemí a Maďarska) jsme měli tu úžasnou příležitost účastnit se těchto jednání jakožto hosté.

Během šesti prožitých dnů v německém hlavním městě jsme mohli nabrat mnoho zkušeností a zážitků, především co se týče německého jazyka, a toho, jak vlastně funguje Evropská unie. Také jsme poznali spoustu nových lidí ze zahraničí a v neposlední řadě i město Berlín.

Chtěli bychom poděkovat naší škole, že právě my jsme měli tu čest být těmi studenty, prostřednictvím nichž se účastní takto skvělých projektů. A také paní profesorce Evě Markové, která nás celou dobu v Berlíně doprovázela a pomáhala nám. Byl to úžasný německý zážitek.

Kryštof Miksa