Modelový Evropský Parlament 2019 – Malta, konkurz

Výběr delegátů Modelového Evropského Parlamentu 2019 Malta 9.-16. 11. 2019. Zájemci odevzdají Letter of Interest (cca 400 slov) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do pondělí 30. 9. 2019, 14:00 prof. B. Semerádové nebo H. Koubkové, kde také získají další informace.

Download (Vyhlášení-výběrového-řízení-MEP-2019-1.pdf, PDF)