Montaignova cena obhájena – zvítězil JAKUB SCHINDLER!

Také ve druhém ročníku celostátní esejistické soutěže vypsané katedrou romanistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspěli naše studentky a naši studenti – vítěznou esej napsal Jakub SCHINDLER, čestným uznáním byla oceněna Emily HOSKINS. Jejich eseje si můžete přečíst zde.

Download (Jakub-Schindler-Montaignova-esejistická-soutěž.pdf, PDF)

Download (Latinskoamerický-spiritualismus-jako-předobraz-magického-realismu-1.pdf, PDF)