Montgomery Bell Academy International Symposium 2022 – konkurz

Děvčata a chlapci čtěte!!! GJK vypisuje výběrové řízení na

Montgomery Bell Academy International
Symposium 2022 (dále MBAIS 2022)
March 26 – April 3, 2022, Nashville, Tennessee, USA

pro 2 studenty/studentky 2. a 3. ročníku resp. R6A a R7A

The participating schools are:

African Leadership Academy (South Africa), Colegio Claustro Moderno (Colombia), Garodia International Centre for Learning (India). Johannes Kepler Grammar School (Czech Republic), Karachi Grammar School (Pakistan), Montgomery Bell Academy (USA), Nada High School (Japan), Leaf Academy (Slovakia), LSMU Gymnasium (Lithuania), Germantown Friends School (USA)

Students from the group of Symposium schools will come together either physically in Nashville, Tennessee, or virtually, in late March 2022, after having worked online for six months on the topic areas overleaf. Each school will draft a monthly 750-word response to a particular question set within each topic area; the response will follow a month of discussion of the issues arising from an introductory essay. The response will be posted online in the shared Google group, and submitted to TJP. Students will thus have a further week in which they are expected to comment on others’ submitted responses.
Conclusively student pairs will pursue a personal project which will examine one aspect of wellness in their own society being presented at MBAIS. The topic of the symposium is

Wellness

Zájemci/zájemkyně o účast na

MBA International Symposium 2022

se mohou do čtvrtku 14. 10. 2021 přihlásit k výběrovému řízení.

Podmínky:

  • prokazatelný zájem o téma – viz přiložený dokument
  • schopnost diskuse, argumentace, formulace, písemného projevu (formy eseje)
  • velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině
  • slušné studijní výsledky na GJK
  • odhodlanost průběžně pracovat na tématu v období říjen 2021 – březen 2022

Zájemci odevzdají Letter of Interest (cca 300 slov) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do čtvrtku 14. 10. 2021, 12:00 hodin I. Landsingerové nebo prof. M. Strnadové, kde lze případně získat další informace.

V Praze, dne 8. 10. 2021 Ivana Landsingerová