Možnost osobní přítomnosti studentů ve škole od 8. 6. 2020

V období od 8. do 30. června 2020 je možná realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol, viz  https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi. Nejde o fungování školy v plném rozsahu, a pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

Na naší škole bude výuka v červnu nadále pokračovat distančně dle možností jednotlivých pedagogů. Vzhledem k souběžnému konání přijímacích a maturitních zkoušek v zásadě až do konce školního roku záleží na možnostech jednotlivých vyučujících, jak a kdy se dle potřeb domluví se studenty na setkání ve škole tak, aby mohla být všem studentům uzavřena klasifikace za druhé pololetí nejpozději do 24. 6. 2020.   

Přítomnost studentů ve škole bude od 8. 6. možná pouze a výhradně na základě domluvy s jednotlivými vyučujícími za dodržení všech hygienických opatření, kde maximální velikost skupiny je 15 účastníků (viz prohlášení MZ v příloze), za studenty a jejich pobyt ve škole nese učitel osobní odpovědnost a každý student je povinen učiteli odevzdat Čestné prohlášení, ke stažení na webu školy, které má platnost 4 dny.