Nabídka jazykových kurzů pro školní rok 2018/19 – přihlašování

Studenti 2. ročníků a sexty se přihlásí do neděle 13. ledna 2019 na vybraný jazykový kurz z nabídky níže! Studenti přihlášení do Drážďan se již znovu nepřihlašují. Pro přístup k přihlašovacímu formuláři použijte školní e-mailovou adresu.

Odkaz na přihlašovací formulář: https://sites.google.com/a/gjk.cz/volitelne-predmety/prihlaska-jazykove-kurzy.

Sportovně jazykový kurz v Krkonoších 

zodpovídá: Koubková, Janíčková

angličtina / francouzština                            

Termín: 23.3. – 29.3. 2019

Místo: chata Mír v Krkonoších

Počet lekcí: 20h výuky

Vyučující: učitelé našeho gymnázia

Cena:   3.500 ,-Kč + permanentka na vlek

Po dopoledním lyžování se studenti učí odpoledne konverzačním a projektovým způsobem, mimo jiné s využitím situací z horského prostředí.

 

Kurz angličtiny na British Council

zodpovídá: V. Sirovátková

Termín: 25.3. – 29.3. 2019

Místo: Politických vězňů 935/13, 11000 Praha

Počet lekcí: 20h ve třídách + hodiny ve studijním centru BC

Vyučující: angličtí lektoři British Council

Cena: pravděpodobně  4.500,- Kč

Kurz bude otevřen při počtu 6 studentů, max.počet studentů ve skupině – 13

Intenzivní práce s vyškolenými rodilými mluvčími, s použitím materiálů vytvořených přímo pro Britskou radu a s nejnovější technikou. Seznámení se s možnostmi materiálů přístupných přes internet.

INTENZIVNÍ KURZY FINE BLEND ( Pavel Kuchař)                    

zodpovídá: I. Hájková

Termín: 25.3.– 29.3. 2019

Místo: Velflíkova 6, Praha 6

V dopoledních hodinách výuka v učebně v ve třech 60 minutových blocích.
Odpoledne a večer samostatná domácí práce s online i offline materiály.
Maximální kapacita kurzu je 8 lidí. Cena pro jednotlivce se odvíjí od počtu účastníků. Při osmi lidech je cena za jednoho 2300,- Kč, při sedmi 2600,- Kč, při šesti 3000,- Kč,  při pěti 3600,- Kč. 

Vhodné pro ty, kdo si chtějí během velmi krátké doby praktickou formou zopakovat a pročistit to, co umí, rozšířit a zpřesnit svoji slovní zásobu a zvýšit plynulost své angličtiny.

Minimální úroveň B2+.

Hlavní náplní je práce s čtivými a jazykově bohatými texty: čtení / poslech a následná konverzace různých formátů od prosté reprodukce textu až po kreativnější posuny vypravěčské perspektivy a hraní rolí. Nelítostný boj s Czenglish je hlavní prioritou jazykových cvičení, zejména překladů, které jsou zaměřené na typické chyby českých studentů jak v gramatice, tak v používání slov a frází.

Pro maximální efektivitu kurzy využívají metodu tzv. blended learning, kdy aktivity, které vyžadují čas a soustředěnou samostatnou práci (čtení, poslech a příprava cvičení na gramatiku a slovní zásobu) jsou ponechány na samostatnou odpolední či večerní práci s online materiály, zatímco v dopoledních hodinách se látka samostudia dále rozvíjí a procvičuje. Každé cvičení si zkusíte celé a ne pouze ty jeho části, u kterých na vás vyjde řada.

Jazykový kurz na Francouzském institutu v Praze                   

zodpovídá: A. Brožová

Termín: 25.3. – 29.3. 2019

Místo:   Francouzský institut

Metodici Francouzského institutu pro studenty ve spolupráci s vyučujícími GJK připraví kurz na míru zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, mluveného projevu a na hlubší seznámení s francouzskou kulturou a historií. Všechny aktivity v rámci kurzu se budou odehrávat v autentickém frankofonním prostředí a umožní studentům zvládat každodenní komunikační situace a proniknout do specifických oblastí historie a umění.

Minimální jazyková úroveň A2. Kurzy nekopírují a nesuplují školní výuku francouzštiny

Kurzy vedou rodilí mluvčí s bohatými pedagogickými zkušenostmi.

Rozsah kurzu: 2x 90 min denně (po – pá, tedy 10x 90 min) + promítání filmu v Kině 35 a návštěva Galerie 35 s následnými aktivitami (2 odpoledne).

Cena závisí na počtu studentů – do 2.500,- Kč

Jazykový kurs NJ – Drážďany        – obsazen