Nabídka jazykových kurzů pro školní rok 2021/2022 pro 2. ročník a sextu

Volbu vybraného jazykového kurzu proveďte do 30. září 2021 prostřednictvím přihlášky (https://sites.google.com/a/gjk.cz/volitelne-predmety/prihlaska-jazykove-kurzy).

Sportovně jazykový kurz v Krkonoších (AJ/FJ/NJ)

zodpovídá: I. Hájková

Termín: 26.3. – 1.4. 2022                             

Místo: chata Mír v Krkonoších

Počet lekcí: 20h výuky 

Vyučující: učitelé našeho gymnázia

Cena:   maximálně 4.000,- Kč + permanentka na vlek

Po dopoledním lyžování se studenti učí odpoledne konverzačním a projektovým způsobem, mimo jiné s využitím situací z horského prostředí.


Drážďany  2022 – NJ                                                                               

zodpovídá: M. Grabmullerová

Termín:                             28.3. – 1. 4. 2022

Místo:                  Drážďany

Ubytování:          Jugendherberge Rudi Arndt

Strava:                 polopenze

Doprava:             vlak

Cena:                   150,- Euro

                              700,- Kč (cena zahrnuje ubytování s polopenzí, dopravu, úhradu výukových místností a materiálů)


 Jazykový kurz P.A.R.K. – AJ

zodpovídá: M. Hovorka

Termín: 28.3.-1.4. 2022

Místo: Praha

Počet lekcí výuky: 20 – 30 (bude upřesněno)

Cena: neměla by překročit  3.000,- Kč

Kurz bude veden zkušenými lektory (rodilými mluvčí) jazykové školy P.A.R.K. Důraz bude kladen na rozvoj komunikačních dovedností – ústních (prostřednictvím konverzace) i písemných (specifické dovednosti jako např. psaní životopisu). Výuka bude probíhat v prostorách jazykové školy v Praze.


Jazykový kurz na Francouzském institutu v Praze                                zodpovídá: A.Brožová

Termín: 28.3. – 1.4. 2022

Místo:   Francouzský institut, Štěpánská 644, Praha 2

Metodici Francouzského institutu pro studenty ve spolupráci s vyučujícími GJK připraví kurz na míru zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, mluveného projevu a na hlubší seznámení s francouzskou kulturou a historií. Některá témata budou vycházet z maturitních okruhů, vyzkoušíte si také zkoušku Delf nanečisto. Všechny aktivity v rámci kurzu se budou odehrávat v autentickém frankofonním prostředí a umožní studentům zvládat každodenní komunikační situace a proniknout do specifických oblastí historie a umění.

Minimální jazyková úroveň A2. Kurzy nekopírují a nesuplují školní výuku francouzštiny.

Kurzy vedou rodilí mluvčí s bohatými pedagogickými zkušenostmi.

Rozsah kurzu: dopolední blok: 9:00 – 12:00h každý den
                           odpolední blok: 13:00-14:30h vybrané tři dny

Cena závisí na počtu studentů, rozpočítává se, nepřesáhne však 3700,- Kč.


Jazykový kurz na Instituto Cervantes v Praze                                               zodpovídá: A. Brožová

Termín: 28.3. – 1.4. 2022

Místo:   Španělský institut, Na Rybníčku 536/6, Praha 2

Metodici Španělského institutu pro studenty ve spolupráci s vyučující GJK připraví kurz na míru zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, mluveného projevu, rozšíření slovní zásoby a na seznámení s kulturou španělsky mluvících zemí. Jazyková úroveň bude vycházet z probrané látky na semináři Šp2. Cílem aktivit bude upevnit a rozšířit dosavadní znalosti ze semináře, obohatit slovní zásobu a naučit studenty komunikovat v běžných denních situacích.

Kurzy vedou rodilí mluvčí z různých španělsky mluvících zemí.

Rozsah kurzu:

dopolední blok 9:00 – 12:00 každý den

odpolední blok – přesný čas bude upřesněn, nepřesáhne však 15:00

Cena závisí na počtu studentů, rozpočítává se, nepřesáhne však 3700,- Kč.