Nabídka studijního pobytu v Kolumbii 2022/2023

Colegio Claustro Moderno, Bogotá https://www.claustro.edu.co/

umožní našim studentům mimořádný čtyřtýdenní studijní pobyt na přelomu října a listopadu 2022. Předpokladem je studium španělštiny na GJK, slušné studijní výsledky, aktivní práce pro školu a možnost postarat se recipročně o studenty z Kolumbie (zajistit ubytování v rodině, stravu, program). Studenti z Bogoty budou v Praze od poloviny května do poloviny června 2022.  Nabídka je určena pro

5 studentek / studentů

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování a stravování v hostitelských rodinách. Dopravu si hradí a zařizují stipendisté.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty, kteří jsou ve školním roce 2021/2022 ve 2. a 3. ročníku, resp. v R6A a R7A. 

Kritéria pro přijetí:

➢ Studium španělštiny na GJK

➢ Studijní výsledky

➢ Doporučení třídního učitele

➢ Motivační dopis na A4 s podpisem rodičů

➢ Aktivní práce pro školu

Přihlášky je nutno odevzdat I. Landsingerové nebo A. Brožové nejpozději do pátku 11. 3. 2022 do 12:00! Zde také případně získáte další informace. V přihlášce podepsané rodiči uveďte jméno, třídu a doplňte vyjádřením třídního profesora.

V Praze dne 24. 2. 2022                                                        Ivana Landsingerová

Download (Bogota-2022-vypsání-konkurzu.pdf, PDF)