Nabídka studijního pobytu v Kolumbii 2024

POZOR, ČTĚTE! 

Nabídka studijního pobytu v Kolumbii: Colegio Claustro Moderno, Bogotá

https://www.claustro.edu.co/ 

umožní našim studentům mimořádný čtyřtýdenní studijní pobyt na přelomu září a října 2024. Předpokladem je studium španělštiny na GJK, slušné studijní výsledky, aktivní práce pro školu, spolehlivost a možnost  postarat se recipročně o studenty z Kolumbie (vyzvednout na letišti, zajistit ubytování v rodině, stravu, program). Studenti z Bogoty budou v Praze od poloviny dubna do poloviny května 2024. Nabídka je určena pro 

8 studentek / studentů 

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování a stravování v hostitelských rodinách. Dopravu si hradí stipendisté. 

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení především pro studenty, kteří jsou ve školním roce 2023/2024 ve 2. a 3. ročníku, resp. v R6.A a R7.A. V případě volných míst budou zváženy žádosti studentů 1. ročníku a R5.A.

Kritéria pro přijetí: 

Studium španělštiny na GJK
Studijní výsledky 
Doporučení třídního učitele 
Motivační dopis na A4 s podpisem rodičů 
Aktivní práce pro školu 

Přihlášky je nutno odevzdat A. Brožové nejpozději do pátku  23. 2. 2024 do 12:00! Zde také případně získáte další informace. V přihlášce podepsané  rodiči uveďte jméno, třídu a doplňte vyjádřením třídního profesora!

V Praze 6. 2. 2024

Karel Žďárek