Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2017/2018

Přehled nabízených volitelných předmětů pro studenty (současného 1. – 3. ročníku, kvinty, sexty a septimy) na příští školní rok naleznete v příloze. Prezentace volitelných předmětů proběhne ve středu 22. února 2017 během 7. vyučovací hodiny!

Ve čtvrtek 23. února 2017 pak bude spuštěno elektronické přihlašování 1. kola, odkaz s pokyny bude včas přidán. Uzávěrka internetových přihlášek je pátek 3. března 2017 do 8:00 hodin.

Download (Nabídka_VP_2017_1_kolo-v3-anotace.pdf, PDF)