Nepovinné předměty 2018/2019

Milí studenti, vážení rodiče,

tak jako v minulých letech nabízíme i letos studentům naší školy možnost navštěvovat nepovinné předměty. Vzhledem k tomu, že tradičně vysokou a svým zaměřením i širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů chceme v rámci našich finančních možností všestranně podporovat, rozhodli jsme se, že škola bude i ve školním roce 2018/2019 podporovat a finančně zajistí obory, které jsou typické právě pro naši školu, obory, které se mohou významně podílet na formování osobnosti dospívajícího člověka. Proto i letos nabízíme a finančně za přispění grantových příspěvků a sponzorů zcela pokrýváme následující nepovinné předměty:

Pěvecký sbor R. Michálek
Johny Capler orchestra M. Bouma
Harmcore Jazz Band V. Harmáček
Lezecká stěna T. Kupka
Dramatická výchova E. Neumannová
Hravá matematika R2/R3 J. Kvasničák
Umění vidět v matematice (konzultace k MO) J. Šebek
IT klubovna H. Šandová
Francouzská konverzace E. Loulová
Zájemci se přihlašují přímo u jednotlivých vyučujících, kteří zveřejní na nástěnce termín úvodního setkání, případně prezentace, přihlašování – viz nástěnka s dalšími informacemi.Předměty otevřeme pouze při dostatečném počtu zájemců!!!

Mimo tyto nepovinné předměty mohou studenti – pokud jim to umožňuje rozvrh a ve skupině jsou volná místa – navštěvovat se souhlasem vyučujícího nepovinně i otevírané volitelné předměty.
Vedle uvedených nepovinných předmětů nabízíme pro příští školní rok otevření oborů, které svým charakterem rozšiřují především vzdělávací nabídku. Považujeme za správné a ekonomicky důležité, aby se na pokrytí nákladů těchto aktivit podíleli vedle školy (prostory, energie, pracovní materiály, pomůcky apod.) částečně i studenti. Ve šk. r. 2018/2019 nabízíme:

Základy biochemie V. Šmahaj příspěvek 40,- Kč/hod
Literární a kulturní antropologie B. Činátlová příspěvek 40,- Kč/hod
Japonština pro začátečníky A. Čumlivská příspěvek 40,- Kč/hod
Studijní kresba a malba A. Čumlivská příspěvek 40,- Kč/hod
Španělština 4. roč. A. Brožová příspěvek 40,- Kč/hod
Arduino Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. (ČVUT – FEL) přísp. 500,- Kč/pololetí
Programování L. Hozda, student R7 příspěvek 40,- Kč/hod

Příspěvek zaplatí každý student podle počtu týdenních vyučovacích hodin na celé 1. pololetí v září, v lednu pak na celé 2. pololetí. V odůvodněných případech může škola individuálně příspěvek snížit.

Zájemci se přihlašují přímo u jednotlivých vyučujících – viz anotace a informace o termínech na nástěnce! Předměty otevřeme pouze při dostatečném počtu zájemců!!!

V Praze dne 17. 9. 2018

Ivana Landsingerová
pověřená řízením školy