Poděkování Prague Post Endowment Fund

Videoprojekt studentů 3.A a 3.B vznikl v hodinách AJ jako poděkování Prague Post Endowment Fund za nálož bezmála stovky knih zjednodušené anglické literatury (Macmillan readers). Takže děkujeme!