Poslední zprávy z Winchesteru 2017

Naši chlapci se na stipendiu ve Winchesteru rozhodně neztratili! Navíc Honza získal stipendium na celý zbytek středoškolského studia. Úžasné, máme radost, gratulujeme :-)

Posíláme poslední zprávy z Winchester College, odkud jsme se před pár dny vrátili. Posledně jsme psali uprostřed prázdnin, které jsou vloženy do každého termu. Společně jsme strávili několik dní v Londýně, kde jsme se mimo jiné byli podívat na inscenaci Shakespearova ‘Much Ado About Nothing’ (Mnoho povyku pro nic). Tomáš se poté vydal do Leicesteru, kde strávil zbytek týdne u rodiny jednoho ze svých spolužáků, zatímco Honza si udělal krátkou zastávku v Římě, aby si odpočinul od věčného anglického deště…
Po prázdninách následovalo finále Kenneth Clark Prize (soutěže spočívající v předvedení prezentace o libovolném uměleckém díle), kterého se účastnilo sedm nejlepších soutěžících ze školy. Mezi nimi byl také Honza, který si jako téma zvolil Muchovu Slovanskou epopej v kontextu českého nacionalismu, problematických česko-ruských vztahů a dobové propagandy. Hlavním porotcem byl Gabriele Finaldi, ředitel britské National Gallery (společně s finalisty jej najdete na přiložené fotografii). Po soutěži, kterou nakonec vyhrál příspěvek na téma ‘Il Duomo’, následoval slavnostní banket plný významných hostů a členů představenstva školy.
Tomáš mezitím v rámci tzv. Glee Clubu, dobrovolném sboru Winchester College, pracoval na několika Purcelliho sborových skladbách. Vyvrcholením téměř tříměsíční snahy byl koncert, na němž se podílelo mimo jiné i několik významných britských sólistů. A nutno říct, že celá akce sklidila značný úspěch!
Ve stejný den také Honza s Kryštofem navštívili Londýn společně s Verčou a Míšou, stipendistkami na St John’s School, jak již víte z jejich dopisu. Mimo jiné tak zavítali do ohromující National Gallery, o jejímž řediteli se zmiňujeme výše.
V posledních dnech našeho pobytu získal Tomáš prestižní ředitelskou pochvalu za přínos hodinám matematiky. Fotku diplomu z hlavní školní nástěnky (kam se dostane jen málokteré jméno) přikládáme níže.
Honzovi byla pro změnu dána možnost ve studiu na Winchester College pokračovat jako regulérní student. A to dokonce na samotné College – nejstarší a akademicky nejdistinguovanější části školy (jejíž studenty poznáte tak, že na rozdíl od ostatních nosí hábitky à la Harry Potter). Přestože historicky se již podobný krok uskutečnil v rámci běžných housů, vzhledem k přísným pravidlům pro přijetí na College se jedná o naprosto bezprecedentní poctu (alespoň v živé paměti profesorů). Ta pochopitelně patří především celé naší škole, s níž tímto Winchester jen opět stvrzuje na své poměry naprosto ojedinělé dlouhotrvající partnerství, o němž jsme se měli znovu a znovu možnost přesvědčit.
S pozdravem a díky,
Honza a Tomáš