Prohlášení učitelů k podpoře stávky 6.11.2019

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče a přátelé školy, my, níže podepsaní učitelé Gymnázia Jana Keplera, připojujeme se k výzvě Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a dne 6. listopadu 2019 podporujeme stávku úplným nebo částečným přerušením práce. Více v přiloženém dokumentu…

Download (STÁVKA-PROHLÁŠENÍ-2.pdf, PDF)