Projekt Global scholars

Projekt „Global scholars“ je on-line výukový projekt připravovaný americkou nadací Bloomberg Foundation v New Yorku jejíž součástí je i Global cities.

GLS plakátekJeho jedinečný program je určen pro studenty ve věku 10-13 let a v jeho průběhu se studenti účastní diskuse se svými vrstevníky z celého světa v rámci interaktivní „e-classroom“, rozvíjí si vědomosti o globálních problémech a životě v jiných částech světa. Současně si posilují dovednosti nezbytné pro práci s počítačem (nové programy pro přípravu prezentací, natáčení videa, komentářů, vytváření a prezentace projektu), v neposlední řadě si zlepšují svoji slovní zásobu a komunikační dovednosti v angličtině.

Téma pro školní rok 2014-2015 bylo Water Wise Cities a ukázky práce studentů sekundy si můžete prohlédnout na následujících stránkách:

Téma pro rok 2015-2016 se zaměřuje na výstavbu měst a bude se týkat takových problémů jako je populační růst, změna klimatu, ekologie měst apod. Studenti se budou zabývat schopností měst přizpůsobit se měnícím se životním podmínkám a porovnávat svá zjištění s ostatními zeměmi. Na závěr opět připraví projekt, kterým budou informovat veřejnost o svých závěrech.

Všem studentům letošního prvního experimentálního ročníku děkuje a na nové účastníky projektu se těší

Lenka Přívětivá

Download (Global-Scholars-Brochure.pdf, PDF)