Provoz školy v době nouzového stavu od 25.11.2020

“Vzhledem k vyjádření legislativního odboru MZ ČR je nutné, aby žáci R1A, R2A, R3A a R4A měli od 30. 11. 2020 prezenční výuku v tzv. rotačním režimu.
Proto bude prezenční výuka organizována následujícím způsobem:
Liché týdny: prezenční výuka tříd R1A a R2A, distanční výuka tříd R3A a R4A
Sudé týdny: prezenční výuka tříd R3A a R4A, distanční výuka tříd R1A a R2A
Týden od 30. 11. 2020 je týden lichý, takže do školy půjdou žáci R1A a R2A.
V momentě, kdy se situace PES dostane na stupeň 3 a vláda výslovně povolí prezenční výuku ostatních studentů, se budou třídy ve škole střídat takto:
Liché týdny: 1A, 1B, 2. ročníky a R6
Sudé týdny: 1C, R5, 3. ročníky a R7
Omlouváme se za změnu a děkujeme za pochopení.”

Vážení rodiče a milí studenti,

od středy 25. 11. resp. pondělí 30. 11. bude v souladu s nařízením MZ ČR a MŠMT umožněn návrat do škol některým ročníkům středních škol.

Po dobu opatření PES stupeň 4 bude návrat a výuka na naší škole vypadat následovně:

  1. 25. 11. přijdou do školy maturanti, kteří nadále, vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu tříd, budou mít výuku kombinovanou. V pondělí, úterý a ve středu dopoledne budou mít prezenční výuku předmětů český jazyk, dějepis, humanitní studia matematika, ostatní předměty se budou vyučovat distančně, ve čtvrtek a pátek bude výuka distanční ve všech předmětech. Tělesná výchova nebude a výuka cizích jazyků bude upřesněna ve středu 25. 11.
  2. 30. 11. se do školy vrátí žáci nižšího stupně osmiletého studia (R1A – R4A) a přejdou na prezenční výuku v plném rozsahu. Výuka tělesné výchovy je zakázána – případné první hodiny a poslední hodiny TV v rozvrhu odpadají, hodiny uprostřed rozvrhu budou formou procházek na čerstvém vzduchu. V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázáno zpívat.

Vzhledem ke skutečnosti, že v ročníku je vždy jen jedna třída, není nutné třídy rotovat po týdnech.

  1. Školní jídelna bude v provozu od 30.11. vždy 11:30 – 13:30 s omezeným sortimentem. Prodej svačin v průběhu velké přestávky bude zrušen.
  2. Roušky musí používat všichni studenti i učitelé po celou dobu pobytu ve škole i v průběhu výuky.
  3. Ve středu 9. 12. budou třídní schůzky rodičů studentů všech tříd online. Třídní schůzky tříd R1A, R2A, R3A a R4A a 1. ročníků budou od 18:00 a schůzky 2., 3. a 4. ročníků budou od 19:00. Třídní učitelé pozvou rodiče a učitele na videokonferenci prostřednictvím Google Meet.

Pozn.: Po přechodu na opatření PES stupeň 3 se do školy vrátí studenti prvních, druhých a třetích ročníků, ovšem s nutností rotace, tak, aby ve škole nabyli všichni najednou. Harmonogram bude upřesněn, systém bude takový, že jeden týden budou do školy chodit studenti 2. ročníků a třídy 1. A a 1. B a druhý týden studenti 3. ročníků a třídy 1. C a R5A.

Vážení rodiče, milí studenti, v současné době nemůžeme zaručit, že ve škole nedojde k přenosu nákazy, můžeme pouze slíbit, že budeme vždy postupovat v souladu s pokyny KHS tak, aby míra rizika byla co nejmenší. Prosíme, aby do školy přicházeli jen zdravé děti a dodržovaly všechny předpisy a zásady hygieny tak, jak jsou stanoveny na stránkách školy.

Vážení rodiče, dovolte mi, abychom vám upřímně poděkovali za pochopení, podporu a spolupráci v této pro všechny nesnadné a komplikované době.

V Praze dne 23. 11. 2020                                                     

Ivana Landsingerová
pověřená řízením školy

Download (Dopis-na-web-1.pdf, PDF)