První Keplerův Model Evropského parlamentu – KEPLEREP 2015

Ve dnech 21. až 23. května 2015 u nás na škole proběhl první Keplerův Model Evropského Parlamentu – KELEREP.

Celkem se sešlo 30 delegátů ze všech ročníků vyššího gymnázia, kteří zastupovali 10 vybraných států Evropské Unie. Delegáti své státy reprezentovali ve třech komisích – Human Rights; Employment and Social Affairs; Environment, Public Health and Food Safety.

Během čtvrtka a pátku komise řešily takové problémy EU, jako jsou syrští přistěhovalci, nezaměstnanost mladých nebo geneticky modifikované organismy. Každá komise zakončila svá jednání vytvořením resoluce, která byla následně představena a prodiskutována na závěrečném shromáždění v sobotu dopoledne. Vše probíhalo v angličtině.