Robosoutěž 2015 pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií

V pátek 17. 4. 2015 proběhl na Katedře řídicí techniky ČVUT FEL v Praze první ročník Robosoutěže pro 2. stupeň základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Soutěže se zúčastnily tříčlenné týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bylo sestavit robota ze stavebnice LEGO MINDSTORMS tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu. Cílem úlohy bylo sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci projel co největší část bludiště. Naše dva týmy složené ze studentů kvarty a primy ­ Martina Bláhy, Adama Vorlíčka, Antonína Felixe a Tomáše Vrány, Matěje Bílého, Petra Šícha, získaly 19 a 18 bodů. Bodový zisk zatím nestačil na postup do finále soutěže.

Děkujeme týmům za reprezentaci školy a těšíme se na další ročník soutěže.