Samuel FRIEDLAENDER a jeho další vítězná esej… a uspěli také Emily Hoskins a Antonín Melenovský!

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně vyhlásilo výsledky třetího ročníku soutěže o nejlepší studentskou úvahu. Tu podle rozhodnutí poroty, složené z akademiků CJV MU, napsal právě Samuel FRIEDLAENDER. V jeho „textu porota ocenila především kvalitu argumentace, práci se zdroji a všeobecný přehled. Z jazykového hlediska poukazuje na bohatost slovní zásoby a čtivost efektivně vystavěného textu.

Skutečnost, že v naší zemi jsou bystří mladí lidé, kteří aktivně přemýšlejí o společenském dění, nás naplňuje radostí a nadějí.“

Ve stejné soutěži byla jako druhá nejlepší oceněna úvaha Emily Hoskins a jako čtvrtá práce letošního maturanta/absolventa Antonína Melenovského.

Blahopřejeme!

Download (Role-studentů-v-současné-společnosti.pdf, PDF)