Sekunda 2017 v Tiských stěnách

Na začátku prosince sekunda vyrazila na víkendovou akci do Tiských stěn. Program byl sestavený převážně z výzev pro skupinky: výškové stavby z nevařených špaget, politické vyjednávání v simulační hře, rozdělávání ohně v zimě a vlhku, dvoukilometrová trasa nočním lesem, příprava televizního zpravodajství, …

Spolužáci probrali některá ožehavá témata vzájemného soužití, někteří se vzájemně i pochopili – a tak jsou všichni zase o něco blíž ideální a harmonické třídě.