Školní kolo Robosoutěže SŠ 2016

Do školního předkola Robosoutěže SŠ FEL ČVUT, které se konalo v úterý 1. listopadu 2016 se přihlásilo celkem pět týmů. První čtyři týmy postupují do středoškolských kol na FEL ČVUT a umístění ve školní části jim poskytuje výhodu při výběru termínu.

Nejlépe připraveného robota, který zvládnul projet celou cestu v časovém limitu až za druhý nájezd má tým „zatím nebyl odhalen” (Klikarová, Kovařík, Ridzoň ze 3.B) a tým Der Auflauf (Bouček, Hurt, Volhejn z R8.A), který má rychlého robota v bludišti a ladí čáru. Do Zengerovy posluchárny na FEL ČVUT nás vyrazí reprezentovat v pátek 25. 11. (Der Auflauf) a 2. 12. 2016 (zatím nebyl odhalen).

Tým „ještě nevíme” (Lžičař, Tkaczyszyn z 2.A, Fanta z 2.C) a tým „Zatím nejmenovaní” (Louka, Preiss z R7.A, Yaroslavtseva 3.C) předvedly své roboty ve vybraných částech hřiště a ještě mají co dělat. Na FEL ČVUT je uvidíme již 11. 11. a 25. 11. 2016.

Tým prváků „Nevíme” ve školním kole nakonec, po potížích s firmware robota, nenastoupil.