Školní závod v orientačním běhu 2021

Na přelomu května a června jsme oživili tradici orientačních běhů, které se na naší škole pravidelně pořádaly už v 90.letech. Napoprvé jsme zvolili relativně nenáročný terén a „rajón“, ve kterém se lze poměrně snadno orientovat, a sice Oboru Hvězda. Možná díky těmto faktům, ale nepopiratelně i díky dobré orientaci v mapě se nám během závodu nikdo neztratil. Naopak nutno říci, že mnozí studenti podali neuvěřitelné výkony.

Soutěžilo se postupně (s týdenním odstupem) v 5 kategoriích: prima, sekunda, tercie, kvarta a vyšší gymnázium. V prvních čtyřech kategoriích se závodu zúčastnili všichni studenti a soutěžili ve dvojicích. V nejstarší kategorii závodili pouze přihlášení, a to buď jako jednotlivci, nebo dvojice. Trasa pro všechny kategorie byla stejná s tím rozdílem, že na studenty nižšího gymnázia čekaly na jednotlivých kontrolách otázky se sportovní a zeměpisnou / vlastivědnou tematikou. Tuto „intelektuální“ část jsme studentům VG upřeli a možná i díky tomu přesáhl počet účastníků padesátku (21 dvojic a 10 jednotlivců).

Pevně doufáme, že si všichni závod užili, navzdory jámě, kterou ve zvrásněném povrchu hledali jako jehlu v kupce sena, navzdory velmi nenápadné rýze, která nám zarostla ostružiním. Věříme, že i přes momenty lehké frustrace si ze svého (pro některé prvního) závodu v orientačním běhu odnášíte neopakovatelný, vesměs pozitivní zážitek.

Tady jsou výsledky jednotlivých kategorií:

Download (orientak_vysledky2021.pdf, PDF)

Vítězům ještě jednou blahopřejeme a všem závodníkům děkujeme za jejich účast, bez níž by se závod rozhodně neobešel. Závod měl moc hezkou atmosféru a budeme se těšit, že si jej příští rok, třeba v jiné lokalitě, zopakujeme.