Školní zpráva mezinárodního šetření OECD PISA 2018

S potěšením zveřejňujeme školní zprávu mezinárodního šetření OECD PISA 2018, kterého se v rámci šetření čtyřletých gymnázií zúčastnili ve výběru škol České republiky i studenti prvních ročníků (letošní třeťáci) naší školy. Ve všech třech šetřených oblastech – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a přírodovědná gramotnost – se studenti naší školy umístili na prvním místě v rámci čtyřletých gymnázií a ostatních typů škol s výjimkou víceletých gymnázií, mezi kterými se však též dostali na přední místa. V matematické gramotnosti se naši studenti umístili dokonce na prvním místě v rámci všech škol včetně víceletých gymnázií a průměrný výsledek je vynikající i v mezinárodním srovnání. Publikujeme školní zprávu, národní zpráva je k nahlédnutí na stránkách ČŠI viz https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Narodni-zpravy/Mezinarodni-setreni-PISA-2018-Narodni-zprava

Download (G4_sk_zpr-2018-1.pdf, PDF)