Skvělé umístění našich studentů v krajském kole SOČ 2015

V krajském (celopražském) kole Středoškolské odborné činnosti  i letos výrazně uspěli  naši studenti, tentokrát Barbora Prýmková a Alžběta Roeselová ze septimy, Daniel Tričkov z 1.B a Ondřej Novotný ze 3.C. Všem našim studentům děkujeme, gratulujeme a Báře Prýmkové přejeme hodně zdaru v celostátním finále!

Barbora Prýmková se septimy soutěž vyhrála v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory s prací Cesta ke svobodě a demokracii na Blízkém východě a postupuje do celostátního kola.
Na třetím místě se v oboru Chemie umístila  Alžběta Roeselová z téže třídy s prací Simulace geometrických struktur ligandů odvozených z Angiotesinu II v závislosti na zvolených substituentech.
V oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času obsadil Daniel Tričkov z 1.B páté místo s prací Efektivní učení nejen pomocí myšlenkových map a v oboru Historie se umístil Ondřej Novotný ze 3.C na místě sedmém s prací Spor o Náhorní Karabach.