Soutěž na grafické řešení Symposionu 2022 MOSTY

Pro Symposion 2022 jsme vybrali téma MOSTY.

Vyhlašujeme tedy soutěž na grafické řešení tohoto tématu (plakát, web, propagační předměty). Soutěže se může zúčastnit kdokoli ze studentek a studentů GJK. Návrhy nahrávejte do 31. srpna na classroom kurz Symposion (mf3pvbr).

Návrh grafiky by měl být plakát formátu A2 s textem přidaným na počítači, resp. tak, aby se s ním potom dalo pracovat v postprodukci. Obvykle je na plakátu uvedeno téma, ročník a datum akce (Mosty, Symposion 2022, zatím neznámé datum). Počítejte s tím, že motiv budete později zpracovávat ještě na tašky, placky a samolepky. Hlasovat o jednotlivých návrzích se bude na první organizační schůzce v září.

Současně zveme všechny, které/ří mají chuť nám pomoci s podzimní organizací. Ke komunikaci s organizačním týmem se také přihlaste do kurzu Symposion (mf3pvbr).