Soutěžící z GJK opět září v Lingvistické olympiádě 2020

Lingvistická olympiáda je soutěž, která prověřuje především kombinatorické dovednosti a lingvistickou představivost svých účastníků. Školního kola se v letošním roce účastnilo 2221 studentů středních škol a gymnázií, z naší školy se přihlásilo 26 studentů. Šest jich postoupilo do regionálního kola, které se koná v Praze a Olomouci – za GJK to byli Filip Hůlek, Petro Velychko, Vítek Metka, Jakub Petr, Jan Růžička a Vít Matějíček, přičemž čtyři první jmenovaní postoupili do kola ústředního. Ze všech 208 účastníků regionálního kola se Vítek Metka umístil na druhém místě a Jakub Petr na pátém. Velmi gratulujeme a držíme palce do závěrečného klání! 

Výsledky a další informace k soutěži lze dohledat zde: https://www.lingol.cz/