Straubing v Praze 2022

Ti, kdo sledují stránky GJK, si jistě všimli, že se někteří studenti zapojili do výměny s naším partnerským gymnáziem v Německu a na týden odjeli do Straubingu poznávat, jaké to je na Johannes-Turmair-Gymnasium. Nyní, na začátku června se role obrátily a my jsme u sebe hostili své Austauschpartnery.

Během necelých šesti dní jsme stihli navštívit Karlštějn, připravit orientační běh po Praze a zasoutěžit si, která dvojice ho zvládne splnit nejlépe, projít si výstavu Kinetismus v nově otevřené Kunsthalle a samozřejmě ukázat Němcům i naši školu. Doufáme, že se brzy do Straubingu za kamarády opět podíváme, ačkoliv teď již jen na přátelskou návštěvu. 
Anežka Humhejová