Studentské prezidentské volby

V úterý 13. prosince 2022 se na Gymnáziu Jana Keplera konaly studentské prezidentské volby. Volební komise ve složení Bětka Nedvědová, Amálie Giese a Kryštof Miča sečetla výsledky: do druhého kola voleb by postoupili Danuše Nerudová (47,3 %) a Petr Pavel (26,3 %), třetí nejvyšší počet hlasů získal Pavel Fischer (9 %). Voleb se zúčastnilo 35 % oprávněných voličů, tedy studentů starších 15 let; nejvíce jich přišlo ze 2.C. Děkujeme všem voličům za účast a volební komisi za organizaci a bezproblémový průběh voleb! Celostátní výsledky studentských voleb, které již tradičně pořádá organizace Člověk v tísni, si můžete prohlédnout zde.