Symposion 2018 – DIVOČINA

Přenesme se společně o více než týden nazpátek, kdy na naší škole proběhl zatím největší Symposion GJK. Vzhledem k faktu, že se akce konala už po dvaadvacáté, našlo si naše přednáškové fórum již poměrně velké množství věrných návštěvníků, ovšem i letos jsme zaznamenali nemalý počet úplně cizích lidí. Touto formou bychom vám všem chtěli velmi poděkovat za to, že dáváte našemu úsilí smysl. Pro nás organizátory to znamená mnoho.

Samozřejmě ještě o kousek více vděční jsme našim neobyčejně inspirativním hostům, kteří se laskavě uvolili rozšířit naše obzory a seznámit nás se všemi možnými tvářemi DIVOČINY. Pevně doufáme, že jejich přednášky byly pro naše návštěvníky – vás –  zajímavé a snad jste se i něco nového přiučili. Těšíme se na vás již tradičně za rok na dalším Symposionu!

Tým Symposionu 2018