Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

Podrobnější informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024.

Den otevřených dveří se konal v úterý 22. listopadu 2022 a v úterý 17. ledna 2023. 

Počet odevzdaných přihlášek k 1.3.2023 

  • pro čtyřleté studium 184
  • pro osmileté studium 166.

Uchazeči o studium na SŠ mohou podávat přihlášky do 1. března 2023

1. osobně v kanceláři školy v době 8.30–16:00

2. poštou

3. soukromou datovou schránkou,  pokud je přihláška elektronicky konvertována na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT viz str. 6 dokumentu MŠMT „Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023“ https://www.msmt.cz/file/58636/

Studijní obory na naší škole

7941K41 Čtyřleté gymnázium pro absolventy ZŠ
7941K81 Osmileté gymnázium pro absolventy 5. tříd ZŠ

nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků, ani jiná zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k NV č. 211/2010 Sb. Potvrzování zdravotní způsobilosti není stanoveno.

 

 

Ukázkové testy z minulých let

prijmacky2016

Další informace