Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

Podrobnější informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024.

Den otevřených dveří se konal v úterý 22. listopadu 2022 a v úterý 17. ledna 2023. 

Uchazeči o studium na SŠ mohou podávat přihlášky

1. osobně v kanceláři školy v době 8.30–16:00

2. poštou

3. soukromou datovou schránkou,  pokud je přihláška elektronicky konvertována na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT viz str. 6 dokumentu MŠMT „Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023“ https://www.msmt.cz/file/58636/

 

 

Ukázkové testy z minulých let

prijmacky2016

Další informace