Testování po podzimních prázdninách 2021

V pondělí 1.11.2021 proběhne testování antigenními testy, které se bude týkat neočkovaných studentů, kteří si s sebou do školy nepřinesou vlastní negativní výsledek testu nebo nejsou v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělané nemoci. Testování proběhne před vyučováním dle rozvrhu a pokynů třídních učitelů v místnosti P1.2 a P1.4.

Studenti, kteří z objektivních důvodů prijdou do školy později, se dostaví do kanceláře zástupce ředitelky školy a výchovné poradkyně.