Tradičně-netradiční „pohybovky“ 2021/2022

Po roční nucené přestávce máme za sebou další vydařený ročník školní soutěže v pohybových skladbách. A proč tradičně-netradiční? V některých aspektech jsme se vrátili do vyjetých kolejí – místo konání, soutěžní kategorie (nižší a vyšší gymnázium), divácká soutěž.

Tradičně vysoká byla i účast tříd – chyběla jenom prima, která bohužel zůstala doma kvůli karanténě. Čas konání jsme museli (s ohledem na epidemiologickou situaci) lehce posunout z tradičního předvánočního termínu na novoroční datum. Už jsme si zvykli na vysokou úroveň secvičených skladeb a ani tentokrát nás účinkující nezklamali – porota rozhodně neměla lehký úkol vybrat z tolika krásných skladeb ty nejhezčí.

A právě v souvislosti s porotou a hodnocením skladeb přišly některé inovace. Poprvé byla součástí naší pětičlenné poroty profesionální choreografka. Těm, kteří se v listopadu (v rámci Arts Day) zúčastnili workshopu na téma Choreografie pohybové skladby, asi není třeba představovat paní magistru Marcelu Šmrhovou. Pro nezasvěcené se jedná o skutečně špičkovou choreografku, která je tvůrkyní choreografií loňských dvojnásobných mistrů republiky, ale i výbornou tanečnici (mohli jste ji vidět tančit například ve filmech produkce George Lucase).

S paní Šmrhovou přišel i nový systém soutěže. Po zhlédnutí všech 12 skladeb v podání vyššího gymnázia porota vybrala 6 nejlepších skupin, které své vystoupení zopakovaly. V tomto druhém kole porotci udělovali body podle jednotlivých hodnotících kritérií, tak jak tomu bývalo již dříve.

Pochvala Marcely Šmrhové všem zúčastněným je určitě velkým zadostiučiněním. Dle jejích slov mají velký obdiv nejen šikovné choreografky jednotlivých tříd, ale i všichni ti, kteří vystoupili, aniž by byl tanec či pohyb na hudbu jejich silnou stránkou. Cituji: „Za tím vším, co předvedli, je obrovská spousta práce a není vůbec snadné se postavit před publikum a vystoupit. Člověk se musí vypořádat s obrovskou trémou. To, že se tomu postavíme čelem, nás posouvá dál. V neposlední řadě přínos vidím i v tom, že jednotlivé skupiny měly možnost rozvinout svoji kreativitu stejně jako kamarádské vztahy.“ 

Ještě jednou tedy velká pochvala i ze strany vyučujících TV a těšíme na další ročník. Již teď můžete začít hledat inspiraci pro svoje skladby.

Velký dík studentům z fotografického kroužku paní profesorky Dadákové za úžasnou fotodokumentaci a videozáznam.

A zde jsou souhrnné výsledky soutěže:

Nižší gymnázium

  1. místo: Tercie: Sen zoufalého terciána
  2. místo Sekunda: 007
  3. místo Kvarta: Konírna

Vyšší gymnázium

  1. místo 2.B: Tančící ďáblík
  2. místo Septima: Co z tebe bude?
  3. místo Sexta: Requiem
  4. místo 3.C
  5. místo 1.C
  6. místo 2.C

Vítěz divácké soutěže: Septima

Video záznamy (po přihlášení školním účtem).