Upozornění ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Vzhledem k tomu, že SCIO garantuje dodání výsledků až 24. 4. ráno, budou výsledky jednotlivých uchazečů (ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!) zveřejněny nejpozději 24. 4. 2015 v 10:00 na webu školy, stránce s výsledky https://sites.google.com/a/gjk.cz/prijimaci-rizeni/vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2015-2016 a na nástěnce před školou. Uchazeči mohou nahlédnout do testů a vyjádřit se k nim 24. 4. 2015 mezi 13:00 – 16:00 hod. v budově školy. Definitivní pořadí a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 24. 4. 2015 ve 20:00 před školou i na webu a stránce s výsledky https://sites.google.com/a/gjk.cz/prijimaci-rizeni/vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2015-2016.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 28. 4. + 29. 4. 2015 od 8:00 do 18:00. Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí odešleme 30. 4. 2015. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena 5 pracovních dnů. Poté budou považována za doručená!