Úspěch na konferenci Otevřené vědy AV ČR 2018

Náš student Mirek Lžičař (4.A) zvítězil v I. vědní oblasti, která zahrnovala fyziku, astronomii, matematiku, geografii, geologii nebo robotiku. Mirek prezentoval výsledky ze své stáže na téma Koncepční návrh měřících zařízení pro kosmické mise, která probíhala na Ústavu fyziky atmosféry, Oddělení kosmické fyziky pod vedením pana Ing. Jana Lukačeviče.

Na konferenci Otevřené vědy, která se uskutečnila v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR od 22. do 23. listopadu 2018, se prezentovaly výsledky celoročních vědeckých stáží na Akademii věd ČR v oborech od biologie a lékařských věd, přes sociologii až k robotice. Sešlo se zde více než 120 prezentací, z toho několik příspěvků bylo od studentů GJK. Příspěvky hodnotila speciálně ustanovená odborná porota.

Výsledky + zpráva: http://www.otevrenaveda.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/181121-studentska-konference-vysledky.html

Zdroj a další fotky: https://www.facebook.com/otevrenaveda/

O stážích

Stáže, které pořádá Akademie věd ČR jsou určené pro nadšené středoškoláky, kteří docházejí do vědecké instituce a po boku dalších vědců se podílí na výzkumu.

Aktuálně je vypsáno 103 stáží, na které se mohou studenti hlásit. Lektoři si pak z přihlášek mohou zvolit jednoho až tři studenty, kteří u nich stáž absolvují. Uzávěrka přihlášek je 30.11.2018

Další informace: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Podporujeme-talentovane-studenty-Akademie-ved-CR-vypisuje-staze-pro-stredoskolaky/

nebo Studio 6 na ČT, kde Mirek vystupoval https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/218411010101119/obsah/657944-otevrena-veda

Na stáži jsme se věnovali jak teorii – fyzice atmosféry, materiálové fyzice, strojírenství nebo 3D modelování – tak menším praktickým projektům, například technickému kreslení antény pro misi ExoMars 2020, na čemž dělá hlavně můj lektor, pan Ing. Jan Lukačevič, nebo návrhu CanSatu – satelitu ve velikosti plechovky, který jsem prezentoval.

V činnosti mě podporovala škola, ať už to bylo nákupem některých komponentů (absolventský volejbal), 3D tiskem na školních tiskárnách, omlouváním absence nebo inspirativními humanitními semináři.“

Mirek Lžičař, 4.A

Download (71_3.117.pdf, PDF)