Úspěchy studentů GJK v matematických olympiádách v loňském školním roce.

I přes nepříznivé okolnosti se naši studenti v loňském roce umístili na předních místech v několika matematických soutěžích. Ze všech bychom Vás rádi informovali o úspěších v matematické olympiádě.

V kategorii C se v krajském kole všech našich 10 účastníků stalo úspěšnými řešiteli. Na prvním místě se v umístil Samuel Elich z R5.A. Samuel Rosiar z 1.A a Šimon Andrš z R5.A se pak umístili na děleném 2. místě.

V kategorii B se v krajském kole na prvním místě umístil Matouš Šafránek z R6.A. Ve výsledkové listině je nesprávně uveden jako student Gymnázia Litoměřická. Na druhou stranu 2 studenti, v tabulce uvedeni jako z naší školy, kteří dosáhli na dělené druhé a na páté místo, naši školu nenavštěvují. Jedná se tedy o více méně vyrovnaný obchod. Petr Dosedla se dále umístil na 10. místě a Matěj Prokopič na místě 11. Oba studenti jsou z R6.A..

Zbývá jen kategorie A, pro naši školu asi nejzajímavější ze všech kategorií. Nejlepší řešitelé totiž mají šanci postoupit do mezinárodních soutěží. Ústřední (celostátní) kolo této kategorie se konalo vzhledem k situaci po internetu. Všech našich 5 účastníků skončilo mezi úspěšnými řešiteli, kde 3 dokonce postoupili k výběru do celostátní matematické olympiády. Samuel Rosiar z 1.A skončil na 2. místě, Viktor Fukala z R7.A na 3. místě a Magdaléna Mišinová z R7.A na 7. místě. Matouši Šafránkovi (R6.A) pak o bod uteklo místo mezi vítězi a skončil na 11. pozici. Jakub Petr (R7.A) skončil 19.

V Evropské dívčí matematické olympiádě pak Magdaléna Mišinová zazářila a jako jediná z českých reprezentantek vybojovala zlatou medaili. Získala (dělené) 7. místo absolutně a (dělené) 6. místo mezi evropskými účastnicemi. Ostatní národní reprezentantky skončily těsně pod hranicí bronzové medaile.

Přejme jim tedy mnoho úspěchů i do dalších let a dalších soutěží!