Úspěšnost přijetí na vysoké školy absolventů 2016/2017

Úspěšnost přijímání na VŠ je víceméně stejná a vysoká jako v minulých letech, podobná je i skladba jednotlivých fakult, výrazně se však zmenšil zájem našich absolventů studovat v zahraničí. Ano, ano, Brexit vykonal jistě své… :-(

Download (spěšnost-VŠ-2017-2.pdf, PDF)