Věda pro 21. století 2018

Ve čtvrtek a pátek 22. – 23. března 2018 se šest našich studentů zúčastnilo semináře v rámci projektu 100 vědců do středních škol pořádaného Ústavem informatiky AV ČR, v. v. i. Součástí byla také exkurze do laservého centra ELI Beam Lines v Dolních Břežanech.

Přednášející:

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Švábi, špačci, kapradí aneb jak se informatika inspiruje v přírodě
Ing. Bedřich Rus, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, ELI Beamlines, Tajemství nejintenzivnějších laserů světa
Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Svět (a) energie
plk. Ing. Jan Hořínek, Národní protidrogová centrála Policie ČR, Vědou proti dealerům
PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Etika provozu autonomních vozidel