Viktor Fukala a Mezinárodní fyzikální olympiáda 2019

Z 50. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády se v létě vrátil s bronzovou medailí student naší septimy Viktor Fukala. V konkurenci několika set nejlepších středoškolských řešitelů národních Fyzikálních olympiád z jednotlivých zemí celého světa dokázal Viktor (tehdy dosud žák sexty) obsadit 133. místo a získat dost bodů, aby se prosadil do skupiny bronzových medailistů. Viktor tak navázal na úspěchy keplerovských studentů, kteří v minulosti přivezli ocenění z IPhO (Pavel Stránský, Dalimil Mazáč, Jan Pipek, Jiří Kučera, Dan Pajer, …). Připomeňme, že v České republice obsadil páté místo a na předolympijském soustředění se propracoval na druhou pozici české reprezentace.

Běžný student nemá zřetelnější představu o náročnosti úloh, s nimiž jsou soutěžící konfrontováni. Pod pláštěm středoškolské fyziky se skrývají problémy, jež ve skutečnosti vyžadují erudici spíše vysokoškolskou.

Během pěti hodin vyhrazených pro teoretické úkoly musili řešitelé zkoumat chování pružin využívaných v seismografii pro měření změn tíhového zrychlení (dynamika pohybu takové pružiny je odlišná od standardního chování), vlastnosti magnetronu v mikrovlnné troubě a funkci termoakustického motoru (ten přeměňuje odpadní teplo na zvuk a následně na elektřinu a využití by mohl nalézt u obnovitelných zdrojů, především solárních; zpracování vyžaduje kombinovat znalosti chování plynu a šíření akustického vlnění).

Pět hodin experimentální práce (v experimentu čeští studenti tradičně zaostávají) bylo věnováno optickým měřením za použití laseru, mimo jiné s cílem zvolit metodu minimalizující chybu měření. Druhá úloha odkazovala na Wiedemannův-Franzův zákon, tj. vztah teplotní závislosti tepelné a elektrické vodivosti kovů. S tím se hezky pracuje na úrovni rozměrové analýzy, ale představte si, že máte pár desítek minut a na stole válečky z mědi, hliníku a mosazi, podélný měřič rozložení teploty, ampérmetry, voltmetry, stopky, magnet, vodu, hrnec a musíte vymyslit experiment, zchystat aparaturu, správně ji zapojit, něco rozumného naměřit a výsledky zpracovat i s chybou měření…

Viktore, vynikající výsledek! Děkujeme, blahopřejeme a budeme držet palce i letos.