Volitelné předměty pro školní rok 2023/2024

Zveřejňujeme nabídku volitelných předmětů pro příští školní rok. Nabídka je tradičně velmi obsáhlá a zcela jistě umožňuje každému studentovi GJK uplatnit jeho osobní preference, zájmy i předpoklady. 

Prezentace volitelných předmětů se koná v úterý 21. 2. 2023 pro studenty 1.–3. ročníků a kvinty–oktávy. 7. vyučovací hodinu. Umístění vyučujících a lektorů bude zveřejněno v prostorách školy. Poznámka: Semináře Olgy Hrubé a Ondřeje Faktora budou prezentovány v pondělí 20. 2. 2023 o hlavní přestávce od 11:05 ve sborovně školy. Učitelé, kteří se z vážných důvodů nemohou prezentace zúčastnit, nabídnou žákům náhradní termín, případně třídy obejdou a nabídnou individuální konzultace tak, aby se žáci stihli přihlásit včas.

Přihlašování bude spuštěno ve středu 22. 2. 2023 a uzávěrka 1. kola je v pondělí 27. 2. 2023 ve 24:00

Všichni studenti současných 1.–3. ročníků a kvinty–septimy musí zvolit příslušný počet volitelných předmětů. Přihlašování bude spuštěno na adrese https://sites.google.com/a/gjk.cz/volitelne-predmety/prihlaska. Zápis volitelných předmětů probíhá přes školní Google účet.

Download (Nabídka_VP_2023-24_1_kolo-anotace_finál.pdf, PDF)