Volitelné předměty pro školní rok 2024/2025

Zveřejňujeme nabídku volitelných předmětů pro příští školní rok. Nabídka je tradičně velmi obsáhlá a zcela jistě umožňuje každému studentovi GJK uplatnit jeho osobní preference, zájmy i předpoklady. 

Prezentace volitelných předmětů se koná v úterý 20. 2. 2024 pro studenty 1. – 3. ročníků a kvinty – oktávy. 7. vyučovací hodinu. Umístění vyučujících a lektorů bude zveřejněno v prostorách školy. Některé semináře mají prezentaci i mimo uvedenou vyučovací hodinu.

Přihlašování bude spuštěno ve středu 21. 2. 2024 a uzávěrka 1. kola je v pondělí 26. 2. 2024 ve 24:00

Všichni studenti současných 1. – 3. ročníků a kvinty – septimy musí zvolit příslušný počet volitelných předmětů. Přihlašování bude spuštěno na adrese https://sites.google.com/a/gjk.cz/volitelne-predmety/prihlaska. Zápis volitelných předmětů probíhá přes školní Google účet.

Volitelné předměty 2024/25