Výběr sportu ve 4. ročníku a oktávě pro školní rok 2015/2016

Studenti aktuálního 3. ročníku a septimy se do středy 15. dubna 2015 12:00 hodin zapíší na vybraný sport!

Pro příští školní rok 2015/2016 lze vybírat z následující nabídky:

  • Florbal (V. Procházka)
  • Futsal, kopaná (V. Procházka)
  • Košíková (J. Velenský)
  • Volejbal (P. Soulek)
  • Plavání (I. Hájková, M. Grabmüllerová)
  • Drobné hry (K. Žďárek)

Studenti si zvolí právě jeden sport z nabídky! Odkaz na přihlašovací formulář: https://sites.google.com/a/gjk.cz/volitelne-predmety/prihlaska-tv