Výběrové řízení na Canberra Grammar School – Montgomery Bell Academy International Symposium 2024 

GJK vypisuje výběrové řízení na

Canberra Grammar School – Montgomery Bell Academy

International Symposium 2024 

October 8 – 12, 2024, Canberra (AUS)

pro 2 studenty/studentky 2. a 3. ročníku, respektive R6.A a R7.A

 

Téma symposia: The Future of Democracy

 

Zájemci/zájemkyně o účast na CGSMB International Symposium 2024 se mohou do pátku 23.2. 2024 přihlásit k výběrovému řízení.

 

Podmínky:

  • prokazatelný zájem o téma – viz přiložený dokument (doporučujeme dobře se seznámit s textem)
  • velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině 
  • schopnost diskuse, argumentace, formulace, písemného projevu (eseje)
  • slušné studijní výsledky na GJK
  • odhodlanost průběžně pracovat na tématu v období březen 2024 – září 2024 (viz harmonogram)

Zájemci odevzdají motivační dopis (v AJ, cca 200 slov) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do pátku 23. 2. 2024 (15:00 hodin) Janě Hlávkové (hlavkova@gjk.cz) nebo Markovi Hovorkovi (hovorka@gjk.cz), ideálně ve formě elektronického dokumentu / scanu, možno i osobně do kabinetu AJ.

 

Pohovory s vybranými uchazeči proběhnou v pondělí 26. 2. od 9h

 

V Praze dne 19. 2. 2024

Karel Žďárek