Výběrové řízení: North Europe Schools International Symposium 2024

GJK vypisuje výběrové řízení na

North Europe Schools International Symposium 2024

June 2 – 8, 2024, Kaunas, Lithuania

pro 2 studenty/studentky 2. a 3. ročníku, respektive R6.A a R7.A

Téma symposia: Sport and Society

Zájemci/zájemkyně o účast na NESS International Symposium 2024 se mohou do středy 18. 10. 2023 přihlásit k výběrovému řízení.

Podmínky:

  • prokazatelný zájem o téma – viz přiložený dokument
  • schopnost diskuse, argumentace, formulace, písemného projevu (formy eseje)
  • velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině
  • slušné studijní výsledky na GJK
  • odhodlanost průběžně pracovat na tématu v období listopad 2023 – červen 2024 (viz harmonogram)

Zájemci odevzdají motivační dopis (v AJ, cca 200 slov) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do středy 18. 10. 2023 (12:00 hodin) J. Hlávkové nebo M. Hovorkovi. 

V Praze dne 11. 10. 2023

Karel Žďárek

Download (North-Europe-Schools’-Symposium-2024_short.pdf, PDF)