Vyhlášení výběrového řízení MEP 2020 Stockholm

Zájemci  odevzdají Letter of Interest (cca 400 slov) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do pátku  14. 2. 2020, 12,00 prof.  B. Semerádové, kde také získají další informace.

Download (Vyhlášení-výběrového-řízení-MEP-2020-Stockholm-2.pdf, PDF)