Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015-2016

Zveřejňujeme definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015-2016. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 28. 4. + 29. 4. 2015 od 8:00 do 18:00.

Výsledky jsou zveřejněny zde: https://sites.google.com/a/gjk.cz/prijimaci-rizeni/ a níže v příloze.

Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístek. S ohledem na ustanovení školského zákona §60, odst. a) je nutné potvrdit skutečný zájem na škole studovat odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení zveřejněním seznamu přijatých tj. nejpozději do 12. 5. 2015. V případě, že přijatý žák zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být ke studiu přijat. Nevyzvednutá rozhodnutí odešleme 30. 4. 2015. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena 5 pracovních dnů. Poté budou považována za doručená!

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, Vás žádáme, abyste zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (ruzicka@gjk.cz), že Vaše dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.


Uchazeči mohou nahlédnout do testů a vyjádřit se k nim 24. 4. 2015 mezi 13:00 – 16:00 hod. v budově školy. Definitivní pořadí a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 24. 4. 2015 ve 20:00, na odkazu výše i před školou.