Winchester College 2023 – konkurz pro chlapce!

Po třech letech opět Winchester College 2023! Nejstarší a jedna z nejznámějších public school v Anglii, zároveň ale i jedna z nejlepších a nejúspěšnějších, nabízí opět po několika letech mimořádnou příležitost chlapcům z 2. a 3. ročníku, resp. sexty a septimy získat stipendium na období od ledna do března 2023.Stipendium pokrývá náklady na studium. O stipendium se mohou
ucházet v letošním školním roce

2 chlapci z GJK
se zájmem o matematiku a přírodní vědy.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty z 2. – 3. ročníků, sexty a septimy.

Uchazeči podají do pondělí 21. listopadu 2022 do 12:00 ředitelce školy Ivaně Landsingerové nebo prof. Jarmile Škampové rodiči podepsanou přihlášku, motivační dopis (personal statement) a doporučení TU.

The personal statement must be in continuous English prose, do not write more than 400 words. The following areas should be covered:

What do you believe to be your academic strengths?
What activities do you engage in outside the classroom?
Why do you want to come to Winchester?
What do you think you could contribute to Winchester College?

Všichni přihlášení uchazeči se zúčastní písemné části výběrového řízení test z WinColl – science (matematika, fyzika, chemie, biologie) a esej, termín písemné zkoušky bude upřesněn (nejdříve v úterý 22. 11. 2022), finální výběr stipendistů provede Winchester College.

Další informace u ředitelky školy nebo u prof. Škampové.

Praha 10. 11. 2022

Ivana Landsingerová