Winchester College 2024 – konkurz

Nejstarší public school v Anglii – a také jedna z nejznámějších, nejlepších a nejúspěšnějších – nabízí mimořádnou příležitost získat stipendium na období od ledna do března 2024. Stipendium pokrývá náklady na studium. 

V letošním roce se o stipendium mohou ucházet 2 chlapci se zájmem o matematiku a přírodní vědy.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty z 2.–3. ročníků, sexty a septimy.

Rodiči podepsanou přihlášku, motivační dopis (personal statement) a doporučení třídního učitele odevzdejte do pondělí 20. listopadu 2023 do 15:00 do kabinetu AJ nebo elektronicky na adresu hlavkova@gjk.cz.

The personal statement must be in continuous English prose, max 400 words. Make sure you cover the following areas:

  • What do you believe to be your academic strengths?
  • What activities do you engage in outside the classroom? Write about your extra-curricular interests.
  • Why do you want to come to Winchester? How do you think you could contribute to Winchester College?

Všichni přihlášení uchazeči se ve středu 22.11. (1.–6. vyučovací hodinu) zúčastní písemné části výběrového řízení: test přímo od Winchester College z oborů science (matematika, fyzika, chemie, biologie) a esej. Finální výběr stipendistů provádí Winchester College.

Další informace u J. Hlávkové, případně na https://www.winchestercollege.org/.

V Praze dne 13. 11. 2023

Karel Žďárek