Záchrana škeble říční u Vltavy

6. října 2014 klesla hladina vody ve Vltavě z důvodů opravy Trojského jezu. Studenti GJK pod záštitou Českého svazu ochránců přírody záchránili 4322 jedinců škeble říční, které přenesli z obnaženého břehu zpět do vody.