10 x 1990

10 krát 1990 je slovy devatenáct tisíc devět set devadesát. Tady ale o počty jako v matematice nešlo. Deset skupin po třech studentech kvinty si v rámci letošního dějepisného projektu vybralo jednu z významných událostí prvního porevolučního roku. Studenti měli za úkol vybrat si a kontaktovat pamětníka dané události a udělat s ním rozhovor. Předpokladem toho, aby s pamětníkem měli o čem mluvit, bylo seznámení se s vybraným tématem a příprava základní sady otázek. Jednou ze zpovídaných byla také Dana Kyndrová, která svým fotoaparátem zachytila odchod sovětských vojsk z Československa a jejíž fotografie tvoří titul tohoto příspěvku. O tom, s kým studenti mluvili a co se dozvěděli, se můžete sami přesvědčit. P.S. Poslední rozhovor o první návštěvě amerického prezidenta u nás se objeví v nejbližší době.